fullprogress.com - dziennik treningowy

Cele w kulturystyce - część 2 - Użyj S.M.A.R.T

smart fortwoJak defuniujesz swój cel - Użyj S.M.A.R.T. Tym razem skoncentrujemy się na sposobie określania celu. Z wpisu dowiesz się jak to zrobić najlepiej i jak prawidłowo zdefiniować cel. Zapraszam głębiej na blog kulturystyczny. 

Dzisiaj kontynuacja ostatniego wpisu na blogu o celach w kulturystyce

Jedną z podstawowych metod określania celów jest metoda S.M.A.R.T.  Wywodzi się ona z zarządzania i biznesu. Użyjemy S.M.A.R.T do Twoich celów sportowych. Zachęcam jednak do stosowania  S.M.A.R.T w innych dziedzinach życia.

S.M.A.R.T to akronim od  

Simple - Prosty 

Measurable -  Mierzalny

Achievable - Osiągalny

Relevant  - Istotny

Timely defined - Określony w czasie

 

W celach kulturysty przykładowo było by: 

 

(S)imple - Prosty: Przybranie suchej  masy - prosty ... to nie księga życzeń.

(M)easurable - Mierzalnie: 3 kg. Trzeba mieć jakiś punkt odniesienia i móc zmierzyć to co się chce osiągnąć.

(A)chievable - Osiągalnie: Najlepiej zgodnie z wcześniejszymi doświadczeniami , zgodnie z prawami natury. Po prostu cel musi być realny do osiągnięcia. Każdy by chciał od razu przybrać na masie nie wiadomo ile - dlatego nasz wskaźnik musi pokazać, że cel trzeba określić z głową. Trzeba zejść choćby na chwilę na ziemię. 

(R)elevant - Istotny : Nasz cel musi być dla nas ważny, istotny. Osiągnięcie musi do czegoś posłużyć. Tak żeby była motywacja do walki oraz, że jak cel osiągniemy to musi naprawdę przynieść nam jakieś korzyści. W naszym przykładnie były by to np zawody. Lub wewnętrzna chęć przybrania na masie przed wyjściem na plażę następnym latem ;)

(T)imely defined - Określony w czasie : Dużym błędem bywalców siłowni jest to, że robią oni masę przez cały czas. Jak najbardziej można to robić, ale trzeba sobie jasno powiedzieć kiedy i jaką ilość tej masy uznamy za wystarczającą. Na naszym przykładzie może to być np 6 miesięcy. Po 6 miesiącach mierzymy czy osiągnęliśmy cel i można postawić sobie kolejny. No i tak jak wspomniałem nie w nie skończoność,  tu “po 6 misiącach” -  ten cel mamy jasno określony. 

Reasumując : cel powinien być zdefiniowany w następujący sposób : 

 

“Moim celem jest nabranie 3 kg suchej masy mięśniowej w ciągu 6 miesięcy”

 

Jest prosty, mierzalny, osiągalny, istotny (chyba dla każdego kulturysty w takim cyklu) oraz określa w jakim czasie ma być osiągnięty.

Przejdz do kolejnej strony artykułu >>

Wpis z:21 paź. kategoria Trening na masę, Motywacja, Psychologia kulturystyki, Filozofia bycia wielkim